POGLEDAJTE U KOJIM ŽUPANIJAMA JE NAJVEĆI, A U KOJIM NAJMANJI PAD BROJA STANOVNIKA

Prenosimo u cijelosti članak s portala index.hr, vezan uz reakcije na objavu konačnih rezultata popisa stanovništva. Članak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.index.hr/vijesti/clanak/ovo-su-zupanije-s-najvecim-i-najmanjim-padom-broja-stanovnika/2397250.aspx.

Broj stanovnika Hrvatske smanjio se 2021. u odnosu na 2011. za 413.056 osoba ili 9.64 posto, od čega je broj najvidljivije opao u slavonskim županijama, a najmanje u Zagrebu i primorskim županijama.

Najveći relativni pad broja stanovnika prisutan je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20.28 posto), Sisačko-moslavačkoj županiji (19.04 posto), Požeško-slavonskoj županiji (17.88 posto), Brodsko-posavskoj županiji (17.85 posto) te u Virovitičko-podravskoj županiji (17.05 posto).

Najmanji pad u Zagrebu i Dubrovniku

Najmanji pad stanovnika zapažen je u Gradu Zagrebu, 2.90 posto i u Zagrebačkoj županiji, 5.55 posto. Slijede Dubrovačko-neretvanska županija s padom od 5.71 posto, Zadarska 6.03 posto, Istarska 6.16, Splitsko-dalmatinska 6.90 i Međimurska s padom od 7.52 posto.

Podaci su pokazali da hrvatsko stanovništvo stari. Udio najmlađeg stanovništva, onoga u dobi od 0 do 14 godina iznosi 14.27 posto, a udio najstarijeg stanovništva, iznad 65 godina, iznosi 22.45 posto. Udio stanovnika između 15 i 24 godine iznosi 10.27 posto, od 25 do 34 godine 11.40 posto, od 35 do 49 godina 20.23 posto te od 50 do 64 godine 21.38 posto.

Udjeli najmlađih i najstarijih kategorija žena obrnuli su se u posljednjih sedamdesetak godina.

Udio žena i muškaraca

Udio žena do 14 godina starosti 1953. iznosio je 25.3 posto, a 2021 je pao na 13.4 posto. Udio žena starijih od 65 godina 1953. iznosio je 7.9 posto, a 2021. se popeo na 25.3 posto.

Udio najmlađeg uzrasta muškaraca 1953. iznosio je 29 posto, a 2021. 15.2 posto; dok je udio najstarije dobne skupine muškaraca 1953 iznosio 6 posto, a 2021 19.4 posto.