O projektu

Cilj projekta

Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izradu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

Opis projekta

Projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“ nastao je kao rezultat potrebe za promjenama na području nedovoljnog kapaciteta organizacija civilnog društva i iseljavanja mlađe populacije iz RH prema zemljama EU-a. Prema provedenim istraživanjima, nužno je poticati i osnažiti kapacitete građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva, koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posljednjih godina svjedoci smo porasta građanskih akcija kroz prosvjede i potpisivanje različitih referenduma i peticija, što predstavlja buđenje građanske svijesti o mogućnostima usmjeravanju društva ka nužnim promjenama te kao podloga za daljnje unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u RH, što je jedan od glavnih ciljeva projekta Udruge.

Hrvatsko društvo, nažalost, posljednjih godina prolazi kroz svojevrsnu krizu identiteta, gdje su stupovi društva uzdrmani, a začarani krug prevaljuje se na hrvatsko gospodarstvo, koje je povrh svega opterećeno prevelikim oslanjanjem gospodarstva na tercijarni sektor, uz propadanje sekundarnog sektora uzrokovanog neprikladnim javnim politikama.

Posljedica je nezadovoljstvo društva u cjelini, međutim, najveći utjecaj lošeg socio-ekonomskog stanja u državi osjećaju mladi, koji izlaz iz naoko bezizlazne situacije u društvu pronalaze u emigraciji u druge, uređenije zemlje, ponajviše zemlje srednje i zapadne Europe. Gubljenjem prijelaznih odredbi o useljavanju radne snage, posebice za najpopularnije zemlje odredišta (Njemačka, Austrija), pokrenuo se uznemirujući trend iseljavanja mlađe populacije iz RH. Gubljenjem mladog radno sposobnog stanovništva, brzinom koja je trenutačno prisutna i pozitivnom percepcijom prema iseljavanju koje egzistira u mentalitetu hrvatske mladeži, dugoročno će uzrokovati enormno opterećenje na hrvatsko gospodarstvo, državni proračun i društvo u cjelini, kroz posljedice koje su nesagledive.

Tijekom trajanja projekta organizirat će se mnogobrojne radionice, debate/panel rasprave u svrhu uključivanja šire javnosti na projekt, uz mogućnost snažnijeg uključivanja na projekt kroz volontiranja za sve zainteresirane. Otvaranje web platforme i korištenje modernih alata za donošenje odluka, kao i druge aktivnosti i rezultati projekta, bit će javno dostupni i služit će kao podloga za daljnji napredak u rješavanju problema negativnih trendova u migraciji i razini zaposlenosti u RH. Znanstvenim istraživanjima definirat će se područja u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene nužne za rješavanje navedenih problema. Kroz interdisciplinarnu suradnju organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih znanstvenih institucija i jedinica lokalne (regionalne) samouprave, kreirat će se šest dokumenata, koji će sadržavati smjernice javnih politika iz područja za koje se kroz projekt odredilo kao ključnima za rješavanje problema emigracije mlađe populacije u RH. Smjernice javnih politika bit će upućene Vladi RH kako bi se doprinijelo pokretanje reformi i donošenja novih mjera u svrhu suzbijanja negativnih trendova migracija i zaposlenosti stanovništva.

Nositelj projekta

Udruga mladih i Alumni FET Pula

Partneri:

na projektu surađuju četrnaest organizacija iz različitih područja:

Organizacije civilnog društva (OCD):
 • Udruga ZUM
 • Udruga za mlade Maro i Baro
 • Udruga (na)gluhih osoba „VIDEATUR“
 • Udruga „Studio B“
 • Udruga „Centar za kulturu dijaloga“
 • Volonterski centar Osijek
 • Mreža udruga Zagor

Visokoobrazovne institucije:
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet, Pravni fakultet
 • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet
 • Ekonomski fakultet u Splitu

Jedinice lokalne (regionalne) samouprave:
 • Grad Pula-Pola
 • Istarska županija

Ukupna vrijednost projekta

3.562.367,03 HRK, financiran u cijelosti putem bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe

30.10.2020. – 30.10.2023.

Lokacija

Republika Hrvatska